Medlemskap:

Årsmedlemskap kun kr. 300.- Rabatt for familemedlemmer. Dvs. først medlem 300 og 100 for resterende familiemedlemmer.
Ved å sette denne summen inn på kontonummer 0538 0894329 og du blir du automatisk medlem. Husk å skrive navn og adresse tydelig på bankgiro. Kryss av ”kvittering tilbake”. Har du e-postadresse skriv den på under ”betalingsinformasjon”

Som medlem får du informasjon om kurs og konkurranser i inn og utland. samt medlemsrabatter. Våre hjemmesider er en viktig informasjonskanal.

Fra trening 

Tilbake til www.langbue.no