tilbake til oppslagstaven

NM I HISTORISK BUESKYTING

PAX ET BONUM

NM arrangeres to ganger i året. En konkurranse innendørs som arrangeres før påske, mars/april  og en konkurranse utendørs som arrangeres på sensommeren, vanligvis i august/september.

Innendørs NM

Innendørs NM har tradisjon på å bli arrangert i Moss bueskytterhall. Dette er Norges eneste arena som er laget kun med formål at det skal skytes med pil og bue innendørs. Det finns jo flere steder som egner seg for innendørs bueskyting, men Moss Bueskyttere har bygget denne hallen spesielt med dette som formål. Norsk Langbuelag har et meget godt samarbeid med Moss Bueskyttere og det har blitt opparbeidet gode rutiner og erfaringer med å holde innendørs NM i denne hallen hvert år.

Skytingen innendørs er en så kalt FITA runde. Dette er de samme blinkene som brukes både nasjonalt og internasjonalt. Blinkene er 60x60cm og det skytes 60 piler fra 18 meter. Juniorer (under 15 år) skyter fra 12 meters avstand. Under årsmøtet  i Moss 2010 ble det vedtatt at 2010 er året da andre konkurranseformer som er mer historisk rettet skal prøves ut for å brukes innendørs. FITA runden vil være standard inntil det utarbeides/tilpasses en annen konkurranseform for innendørs NM.

Deltakelse på Inne NM
NM Innendørs er åpent for alle, men pga hallens fysiske begrensning så har det vært praktisert et tak på antall deltakere til 40, men ettersom det historiske bueskyttermiljøet i Norge er ekspanderende så kan det være på sin plass allerede til inne NM i 2011 å vurdere å øke "høyden" på dette tidligere nevnte taket.
Det er selvsagt regler å forholde seg til når man skal delta på konkurranser i regi av Norsk langbuelag. Dette kan du lese om under Vedtekter og Regler på venstremenyen.

Utendørs NM

Ute NM har blitt arrangert flere steder i landet. Selve arrangementet går som regel over to dager og blir således lagt til en helg. Det er vanlig at man tar med seg telt, enten moderne eller historisk telt, og slår dette opp på plasser som blir anvist av arrangøren. Det er like vanlig at arrangøren tilbyr overnatting for de som ikke har eller som rett og slett ikke vil sove i telt. Et sted å sove har aldri vært et problem for de som kommer langtveis fra. Dette er et fabelaktig evenement hvor man får truffet sine bueskytter venner fra nær og fjern til felles hygge, samvær og ikke minst å tevle med pil og bue.
Ute NM er like mye et sosialt arrangement som selve konkurransen.

Skytingen har tidligere foregått mot FITA blinker på 60x60 cm hvor det skytes 60 piler fra en avstand på 18 meter. Siden NM på Kaupang i 2007 har ute NM blitt avholdt ved Historisk Runde. Beskrivelsen av Historisk Runde finner du under Vedtekter og Regler på venstremenyen. Kost sagt så er Historisk Runde en form for stubbeskyting. Meget morsom og slett ikke så lett som det kan virke.

Deltakelse på Ute NM
Utendørs NM er åpent for alle, men det er et krav at du stiller kledd i historisk drakt. Dette kan du lese mer om under Vedtekter og Regler. Det er ingen begrensning på antall deltakere. Det er mange som gjerne låner ut historiske drakter til de som ikke har. Det har tidligere skjedd at folk via www.bueforum.no har kommet til enighet om lån av drakter. 

Steder der ute NM har blitt arrangert de siste årene er:
Drøbak (Follo museum)
Kaupang (Rett sør for Stavern)
Skedsmo
Stiklestad (Der Stiklestad spelene arrangeres hvert år)
Hamar

I 2010 blir ute NM arrangert på Jørundgård i Sel www.jorundgard.no.

Tilbake til www.langbue.no