NORSK LANGBUELAG


 

Styret består av følgende medlemmer:

Ingar Abrahamsen Styreleder
Ivar Malde Styremedlem
Lars Hoen Styremedlem
Daniel Taralrud Styremedlem
Vibeke H. Larsen Styremedlem
   
Glenn Eriksen Varamedlem
Tom Erland Henriksen Varamedlem
   
Styret kan kontaktes via webmaster post2 (at) langbue.no

Hvorfor Pil og bue?

Det er i alle fall to ting som forener folk: naturen og historien. Mye kunnskap har gått tapt opp gjennom tidene. Det å holde noen av disse tradisjonene ved like er for oss viktig. Mye må gjenoppdages ved praktisk utprøving se f. eks på buebygging. Bare en håndfull folk i Norge behersker en kunst som har vært viktig for hele menneskeheten i over 50 tusen år. Vi som prøver ut gamle metoder blir full av respekt for våre før-industrielle forfedre som måtte skaffe seg det de trengte ute i naturen. Har du tenkt på hvor mange produkter man egentlig kan få ut av et tre? Jo, mer vi forsker ut disse gamle metodene jo lettere blir det å stille kritiske spørsmålstegn ved mye av det nye.


Vår alles

Truls Erik Dahl

Hvem er redaktør og president i NLB?
har nå fratrådt sitt verv som Styreleder og Kaptein

etter å ha grunnlagt Norsk Langbuelag og holdt det gående fram til nå.

 

Vi takker for for ditt initiativ Truls Erik og skal gjøre vårt beste med å styre skuta videre.

 

Ærbødigst hilsen

det nye styret

 

Vi takker også Reidar Randen for sin innsats for NL i årenes løp.

 

Tilbake til www.langbue.no