Resultater fra Historisk halmring-stevne i Moss Lørdag 29.januar 2011.

Konkurranseform:        les i PDF

 

>Det skytes på 3 avstander: 12m – 15m – 18m.

>Det skytes 3 piler pr. serie.

>Det skytes totalt 90 piler – 45 piler på 35cm ring, fordelt med 15 piler pr. avstand.

                                            45 piler på 25cm ring, fordelt med 15 piler pr. avstand.

> Det veksles mellom de tre avstandene for hver serie.

> Poengberegning   -  3 poeng for treff inne i ringen (ringen skal kunne beveges fritt).

                              -  2 poeng for treff i selve ringen (pilen må omsluttes av halmen).

                              -  1 poeng for pil som berører ringens utside.

 

 

 

 35 cm ring 

 25 cm ring

SUM

Navn:

12m

15m

18m

12m

15m

18m

Tot. Poeng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Trond Kvitnes

 43

40

43

32

25

 29

      212

Ivar Rasch

 43

41

36

36

29

 27

      212

Ingar Abrahamsen

40

40

33

34

30

 17

      195

Jan Erik Lindseth

34

32

26

37

24

 18

      171

Gerald Twell

35

25

28

28

29

 19

      164

Glenn Eriksen

37

30

29

26

29

 15

      157

Martin Nordli

35

31

21

33

20

 11

      151

Frode Gundersen

38

29

18

23

20

 14

      142

Christian Øygarden

31

31

27

16

13

   4

      122

Andreas Bull-Hansen

21

21

28

20

  8

 10

      108

Tom Erland Henriksen

23

30

  8

11

13

 11

        96

Lutz Gerd Smith

15

26

11

16

  7

   5

        80

Erling Haave

16

  9

  5

14

  8

   7

        59

Tord Sørentsen

  7

11

12

  6

  0

   1

        37

tilbake til www.langbue.no